Work > Mostly

Frozen Falls
White Enamel on White Plexiglass
4' x 6'
2007
Frozen Falls Detail
White Enamel on White Plexiglass
2007
Damn Squib
White Enamel on White Plexiglass
4' x 5'
2003