Work > Mostly

Damn Squib
Damn Squib
White Enamel on White Plexiglass
4' x 5'
2003